Sàn gỗ Căm Xe Xương Cá

Nhà sản xuất: VIỆT NAM

Mã sản phẩm: XC Căm Xe

Tình trạng: Còn hàng

Trọng lượng: 10,00kg

Kích thước (L x W x H): 900mm x 90mm x 15mm

Nhà sản xuất: VIỆT NAM

Mã sản phẩm: XC Căm Xe

Tình trạng: Còn hàng

Trọng lượng: 10,00kg

Kích thước (L x W x H): 900mm x 90mm x 15mm

091 111 0874